tel:  0183-441036

Industrieweg    30

4283 GZ Giessen

verzamelgebouwen

 

Timmer Architekten heeft diverse verzamelgebouwen voor bedrijven gerealiseerd. Een groot deel daarvan is door middel van collectief opdrachtgeverschap tot stand gekomen.  

 

Door samen te ontwikkelen en te bouwen blijft het aandeel van de grondprijs op de totale stichtingskosten laag door optimaal gebruik van het bouwkavel. De regie op de bouwkosten, kwaliteit en architectuur blijft in eigen hand van de gezamenlijke opdrachtgevers.

 

Gezamenlijk de functionele uitgangspunten formuleren, een bouwkavel verwerven, de regie voeren op de technische uitwerking en de realisatie zorgen voor een optimaal maatwerkproduct.